Eeuwige Roem 2010 Pool

Spelregels

Hoe kun je stemmen?
  • Je kunt elke week tot donderdagavond 20.00 uur je stem uitbrengen.
  • Je mag zo vaak per week stemmen als je wilt. Je kunt je stem tijdens de week dus veranderen naar aanleiding van bijvoorbeeld nieuw verkregen informatie. Alleen je laatste stem telt mee voor de uitslag.
  • Je kunt alleen stemmen als je ingelogd bent.
  • De pool start vanaf ongeveer een week voor aflevering 1, maar je kunt ook later (op elk moment) mee gaan doen met de pool.
  • De vragen in de Pool zijn zo duidelijk mogelijk geprobeerd te stellen. Met 'krijgen' wordt bedoeld 'verkrijgen tijdens een opdracht' dus niet verkregen door te ruilen buiten de opdrachten om. 'Een vrijstelling verdienen' is ook echt een vrijstelling, niet dat iemand niet afvalt om een andere reden.

Hoe werkt de puntentelling?
Iedereen begint met 0 punten, dus ook zij die later instappen. Heb je een juiste voorspelling gedaan, dan krijg je hiervoor een aantal punten. Heb je het fout, dan krijg je daar natuurlijk geen punten voor. Ook als je een keer vergeet te stemmen, krijg je uiteraard geen punten.

Het aantal te behalen punten per vraag is afhankelijk van het aantal keuzemogelijkheden van een vraag. Hoe minder keuzemogelijkheden hoe minder punten je krijgt per vraag. Voor het goed voorspellen van de mol krijg je beduidend meer punten.

De vragen zijn opgedeeld in 2 categorieŽn: de basisvraag en de bonusvragen. De antwoorden op de basisvraag zijn direct na de uitzending bekend. De punten kunnen dus ook direct toegekend worden. Het antwoord op de bonusvragen is pas aan het einde van de serie bekend. Om de pool spannender te maken is besloten de voorspellingen op deze vragen mee te laten spelen tijdens de serie. Dat wil zeggen dat als een voorspelling juist zou kunnen zijn omdat de kandidaat nog in het programma is en dus als mol, winnaar of als tweede zou kunnen eindigen, wordt deze vraag goed gerekend en krijg je hiervoor punten. Zodra een kandidaat de serie moet verlaten en dus geen mol, winnaar of tweede meer kan worden, worden de eerder toegekende punten voor deze bonusvragen van alle eerdere afleveringen weer net zo hard afgetrokken van je totaal. Je puntentotaal kan dus zowel omhoog gaan als omlaag tijdens de serie.

Wat gebeurt er als er dingen in de serie gebeuren waar de pool geen rekening mee gehouden heeft?
In dat geval beslist de spelleiding. We proberen deze situaties zo eerlijk mogelijk op te lossen. Dat kan soms misschien in je nadeel, en op andere momenten juist in je voordeel werken. Helaas kunnen ook wij niet in de toekomst kijken. De spelregels en puntentelling kunnen achteraf dus nog veranderen in uitzonderlijke situaties.

Hoe kun je zien hoe je tot nu toe gescoord heb?
Zo spoedig mogelijk na de uitzending worden de punten toegekend en kan je in de verschillende overzichten zien hoeveel punten je behaald hebt tot nu toe.

Je hebt nog meer vragen?
We hopen dat duidelijk is hoe de pool werkt. Mochten er nog vragen zijn, schroom dan niet om deze te stellen in het topic "....." op het Eeuwige Roem-forum of via een PM aan Swifty.